Voor de implementatiebegeleiding kan gekozen worden uit twee opties:

Optie 1. Naast de basistraining SWPBS voor schoolteams biedt PBSing een coaching traject voor het PBS-team aan. In het PBS-team zitten de gangmakers van de implementatie van SWPBS op de werkvloer. Tevens zorgt het PBS-team voor de borging van de SWPBS aanpak. Het PBS-team is verantwoordelijk voor het uitwerken van de behandelde onderwerpen uit de studiedagen. Gedurende 10 sessies per jaar vergadert het PBS-team. PBSing kan als PBS coach fungeren tijdens het implementatietraject.

Optie 2. In een schoolbestuur/samenwerkingsverband, waar meerdere scholen SWPBS willen implementeren, wordt de ‘train de medewerker’ variant uitgezet. PBSing verzorgt een scholing voor PBS medewerkers (zie activiteit ‘Scholing tot PBS medewerker’). Onder supervisie van PBSing begeleidt deze PBS medewerker de school om SWPBS te implementeren in de school. Met behulp van beeldopnames worden de PBS medewerkers begeleid tijdens scholing en intervisie momenten.

Inge Reijnders

Meer weten?

Heb je vragen, of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact op!

Contact opnemen