Wanneer een schoolbestuur/samenwerkingsverband kiest voor het implementeren van SWPBS op meerdere scholen kan gekozen worden voor de (interne) ‘scholing voor PBS medewerker’. In deze scholing wordt een groep onderwijsprofessionals met coaching-vaardigheden/ambities (HBO+) geschoold in het coachen van PBS-teams.

De PBS medewerker begeleidt de implementatie van SWPBS op een school, onder supervisie van PBSing. Intervisie met eigen beeldmateriaal is onderdeel van het traject.

De scholingsdagen voor PBS medewerker bieden een gedegen inhoudelijke basis om scholen gedurende een aantal jaren (minimaal 3 jaar) te begeleiden. De inhoud van deze scholingsdagen sluit aan bij de trainingsdagen voor het schoolteam. De theoretische achtergrond van SWPBS, de ‘groene’,  ‘gele’ en ‘rode’ interventies van de piramide, de inhoud van de aanpak en de wijze van ondersteuning van het veranderingstraject staan centraal.

De PBS medewerker ondersteunt en faciliteert het proces door gebruik te maken van materialen en instrumenten, passend bij de schoolorganisatie. 

Voor wie?

Ervaren (boven)school(s)medewerker met HBO+ niveau en enkele jaren werkervaring.

Programma van acht daagse basistraining – twee of drie trainingen per schooljaar – houdt globaal het volgende in:

Jaar 1

Dag 1: Theoretische achtergrond SWPBS – Implementeren van schoolbrede systeem binnen algemene ruimtes – Waarden – Gedragsverwachtingen – Visualisatie – Aanleren van gedrag – Data verzamelen (dag 1 schoolteam) – Opstarten en begeleiden van PBS-team.

Dag 2: Omgaan met weerstand en hindernissen – Implementeren van schoolbrede systeem binnen algemene ruimtes – Intervisie.

Dag 3: Schoolbrede systeem binnen algemene ruimtes – Bekrachtigen – Reageren ongewenst gedrag – Feedback geven – Consequenties (dag 2 en dag 3 schoolteam) – Schoolontwikkeling – Ouders – Intervisie.

Jaar 2

Dag 4: SWPBS in de klas – Proactief en reactief handelen – Ouders betrekken (dag 4 schoolteam) – PBS-teamvergaderingen – Schoolontwikkeling en de rol als PBS-medewerker – PBS en leerlingen betrekken – Intervisie.

Dag 5: Sociale veiligheidslessen m.b.v. pestpreventie SWPBS – Groepsvorming (dag 5 schoolteam) – Oplossingsgericht vraagproces – Intervisie.

Dag 6: Data gericht werken – Borging groene basisinterventies – Theoretische achtergrond groene, gele en rode interventies – PBS-teamvergaderingen – Intervisie.

Jaar 3

Dag 7: Gele interventies binnen SWPBS – Checkin checkout (CICO) – Zelfmanagement – Eerste Stap – PBS proof maken van interventies (dag 6 schoolteam) – Analyseren data

Dag 8: Rode interventies binnen SWPBS – Individuele handelingsplannen – Samenwerking Jeugdhulpverlening (dag 7 schoolteam) – Betrekken ouders – Borgen gele en rode interventies – Intervisie.

Het aantal dagen en de inhoud etc. kunnen op maat worden aangeboden (bijvoorbeeld afhankelijk van ervaring/kennisniveau van de deelnemers).

Inge Reijnders

Meer weten?

Heb je vragen, of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact op!

Contact opnemen