De PBS specialist begeleidt vanuit de Centra Jeugd en Gezin (CJG) of de jeugdzorg/psychiatrie individuele leerkrachten bij zorgen rondom een kind of meerdere kinderen in de klas. Door te denken en handelen vanuit het SWPBS kader is de jeugdhulpverlener in staat om interventies aan te leren aan de volwassenen rondom het kind (leerkrachten en ouders), zodat zij het probleemgedrag succesvol kunnen ombuigen.

De PBS specialist begeleidt specifieke interventies op het gele en rode niveau van de SWPBS piramide.

In deze training worden de jeugdhulpverleners geschoold in ‘evidence based’ onderwijsinterventies, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van een leerkracht, werkend in een klas met 25 leerlingen. Tevens wordt aandacht besteed aan het ‘PBS–proof’ maken van behandelingen door CJG en Jeugdhulpverlening, zodat dit naadloos aansluit bij de school.

Intervisie met eigen beeldmateriaal is onderdeel van het traject.

Voor wie?

Ervaren jeugdhulpverlener met HBO niveau en enkele jaren werkervaring in de jeugdhulpverlening met de begeleiding van ouders en/of leraren.

Ambulante hulpverleners vanuit speciaal (basis)onderwijs kunnen eveneens deelnemen.

 

Programma van vijf scholingsdagen – verdeeld over 8 maanden.

In de eerste twee dagen staan de pijlers van PBS centraal. De PBS specialist krijgt vanuit dit kader kennis en vaardigheden aangereikt.

Dag 1

Pijlers PBS – Gedragsverwachtingen – Visualiseren van gedragsverwachtingen – Gedragsverwachtingen systematisch aanleren – Systematisch bekrachtigen – Minimaliseren van aandacht voor ongewenst gedrag.

Dag 2

Ouder betrokkenheid – Onderwijs specifieke achtergrond – Zorg – Data verzameling – Borging.

Nadat medewerkers enkele maanden aan het werk zijn, volgt opnieuw een scholingsdag, waarin het accent ligt op het maken van gedragsfunctieanalyses en enkele specifieke gele interventies. Daarnaast krijgen medewerkers intervisie op beeldopnames.

Dag 3

Gedragsfunctieanalyse – Gele interventies binnen SWPBS – Checkin checkout (CICO) – Zelfmanagement – ‘PBS proof’ maken van interventies – Intervisie.

In dag 3, 4 en 5 worden een aantal specifieke gele interventies aan bod en wordt het opstellen van een plan specifiek uitgewerkt met behulp van de gedragsfunctieanalyse.

Dag 4

Piramide – Emotieregulatie – Eerste Stap – Intervisie

Dag 5

Van observatie tot plan – Samen problemen oplossen – Intervisie.

Gevalideerd door Register leraar – 7yY6TZT974

Inge Reijnders

Meer weten?

Heb je vragen, of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact op!

Contact opnemen