Inge Reijnders heeft meer dan 25 jaar ervaring in onderwijsbegeleiding en jeugdhulpverlening. Sinds 2008 werkt ze vanuit de visie van School Wide Positive Behavior Support en pioneerde ze in Nederland met de eerste vijf SWPBS scholen in Drenthe. De vernieuwende inzichten van dit project resulteerden in de Jos van Kemenade Award (zie filmpje).

In onderwijsadvies was de focus van Inge hoofdzakelijk gericht op gedragsvraagstukken en diagnostiek. Zij heeft de overstap gemaakt naar de jeugdhulpverlening om van daaruit de werelden van onderwijs en zorg met elkaar te verbinden. De aanpak van School Wide Positive Behavior Support bleek daarvoor uiterst geschikt.

Inge is onderwijskundige, orthopedagoog en GZ psycholoog en heeft tevens de PABO afgerond. Tijdens haar loopbaan heeft ze veel aanvullende en verdiepende trainingen gevolgd, zoals Video Interactie Begeleiding, Parentment Management Training Oregon, Oplossingsgericht werken, Eerste Stap en Positive Behavior Support, Basiscursus Cognitieve Gedrags Therapie(CGT).

Vanuit haar enthousiasme is zij in staat mensen in beweging te brengen. Daarbij vindt zij het belangrijk mensen in hun kracht te zetten en vanuit deze kracht mensen te begeleiden. Zij geeft teamleden de ruimte om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Zij hecht veel waarde aan goede, eerlijke communicatie, samenwerking, teamgeest en kennisdeling binnen een team, waarin de teamleden moeten kunnen ‘stralen’. Door de kennis en vaardigheden op het gebied van jeugdhulpverlening en onderwijs is zij in staat gesprekken met beide sectoren te voeren.

Vanuit haar vrolijke houding weet ze moeilijke onderwerpen te normaliseren en bespreekbaar te maken. Uit evaluaties van trainingen en opdrachten blijkt, dat zij qua inhoudelijke kennis sterk is, over daadkracht bezit, over een goed inlevingsvermogen beschikt en op een respectvolle manier omgang heeft met de medemens. SWPBS past bij de werkstijl die Inge hanteert aangezien de focus ligt op positief gedrag. In 2014 is zij gestart met PBSing. Zij maakt deel uit van de landelijke SWPBS netwerkgroep.

Jos van Kemenade Award 2010

Bekijk de video

 

De jury schreef het volgende:
Het leren van leerkrachten onderling, uitwisseling van competenties tussen jeugdzorg en onderwijs en het consequent meten van gedrag maken dat het project bijdraagt aan een innovatief leerklimaat voor kinderen en leerkrachten op de school. Op basis van gedeelde waarden op de school worden gedragsregels afgesproken en positief geformuleerd. Deze regels worden aan alle kinderen op de school aangeleerd in ‘lessen goed gedrag’. Op deze manier wordt voor ieder kind volkomen duidelijk hoe de regels nageleefd moeten worden. Deze regels worden consequent gehandhaafd door alle volwassenen op de school, waarbij men zich niet richt op negatief gedrag, maar juist het positieve gedrag wordt beloond.

Meer over PBSing

Activiteiten

Feedback & Kwaliteit

Partners